Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

  • Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie - nauka, zabawa, praca
  • Nauka i wiedza są najważniejsze
  • Uczymy jak żyć, jak pracować, jak cieszyć się życiem
  • Tworzymy przyjazny klimat nauki i pracy - dla wszystkich
  • Nasza szkoła nasza duma

Wycieczka patriotyczna – Kalisz – najstarsze miasto w Polsce

Wycieczka patriotyczna – Kalisz – najstarsze miasto w Polsce

Dnia 13 października 2021r.uczniowie klasy II i III A  uczestniczyli w wyciecze do Kalisza – najstarszego miasta w Polsce. Celem było kształtowanie u dzieci: poczucia przynależności do regionu i kraju, więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, poczucia odpowiedzialności za siebie, środowisko lokalne, region i ojczyznę oraz budzenie zainteresowań przeszłością.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Liczyć każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Jak co roku w naszej szkole został przeprowadzony Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz Pan Dyrektor Mateusz Ruda bardzo chętnie przystąpili do rozwiązywania zadań związanych z tabliczką mnożenia. Za poprawnie wykonanie zadanie wszyscy otrzymali odznakę „ekspert tabliczki mnożenia” oraz coś słodkiego.

Czytaj więcej...

Sprzątanie Świata - "Nie śmiecę - myślę"

Sprzątanie Świata

Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.

„Sprzątanie Świata ‘’ - to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja związana z segregacją i umiejętnym gospodarowaniem odpadami oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Czytaj więcej...