Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

  • WAKACJE 2022
  • Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie - nauka, zabawa, praca
  • Nauka i wiedza są najważniejsze
  • Uczymy jak żyć, jak pracować, jak cieszyć się życiem
  • Tworzymy przyjazny klimat nauki i pracy - dla wszystkich
  • Nasza szkoła nasza duma

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Liczyć każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Jak co roku w naszej szkole został przeprowadzony Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz Pan Dyrektor Mateusz Ruda bardzo chętnie przystąpili do rozwiązywania zadań związanych z tabliczką mnożenia. Za poprawnie wykonanie zadanie wszyscy otrzymali odznakę „ekspert tabliczki mnożenia” oraz coś słodkiego.

Czytaj więcej...

Sprzątanie Świata - "Nie śmiecę - myślę"

Sprzątanie Świata

Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.

„Sprzątanie Świata ‘’ - to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja związana z segregacją i umiejętnym gospodarowaniem odpadami oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Czytaj więcej...

Jubileusz

Jubileusz ZPS Pleszew

22 września br. świętowano Jubileusz 20-lecia Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.
Wśród zgromadzonych gości znaleźli się wicestarosta Damian Szwedziak, naczelnik wydziału edukacji Sławomir Sobczyk, wicedyrektor ZPS w latach 2004 -2019 Danuta Zięba, dyr. Domu dziecka i pogotowia opiekuńczego w Pleszewie Jerzy Wiśniewski oraz przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Placówek Specjalnych: Bogumiła Oszczak, Ewa Juszczak, Beata Kowalska.

Czytaj więcej...