Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Pięknie recytowali

12 kwietnia 2022r. w naszej szkole odbył się online XVIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych Specjalnych „Poezja bliższa dziecku”. Uczestnicy konkursu recytowali wiersze o zwierzętach.

Celem konkursu było: zainteresowanie dzieci sztuką recytacji i kulturą słowa, motywowanie uczniów do poszerzania znajomości poezji, wyrabianie wrażliwości na piękno języka polskiego i budzenie miłości do niego, rozwijanie aktywności twórczej, kształtowanie walorów wpływających dodatnio na emocjonalny i umysłowy rozwój uczniów, uczenie języka i płynności mowy, kształtowanie uwagi i pamięci.

poezja bliższa dziecku 2

Komisja konkursowa w składzie:  Beata Łochyńska, Sylwia Kajdaniak i Marta Hochenzy wyłoniła zwycięzców. Laureaci
i uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Pleszewskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Laureaci konkursu;

W I grupie wiekowej:

I miejsce – Adam Rojczyk vel Rojek, ZSS w Jarocinie

II miejsce – Patryk Klepacz, SP SOSW  w Ostrzeszowie

III miejsce – Filip Marczak, SP w Pleszewie

W II grupie wiekowej:

I miejsce – Filip Fabianowski, SP SOSW W Borzęciczkach

II miejsce – Adrian Franc; SP Pleszew

III miejsce – Kacper Franczak, SP Kalisz

Organizatorem konkursu był zespół humanistyczny a koordynatorem Beata Łochyńska.