Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W PLESZEWIE
ul. Osiedlowa 1
63-300 Pleszew
NIP: 617-20-42-312 REGON: 251536275

tel./fax: 62 7427-877
E-mail: sekretariat@zps.pleszew.pl
www.zps.pleszew.pl

Dyrektor: mgr Elżbieta Kwiatek

Wicedyrektor: mgr Mateusz Ruda

Godziny pracy:

Dyrektor szkoły: 730 - 1530

Sekretariat szkoły 730 - 1530


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Autor dokumentu Data utworzenia Data ostatniej zmiany
Elżbieta Kwiatek 24.06.2008 02.09.2019.
Opublikował Data publikacji  
  24.06.2008