Przetarg - protokół z dnia 06 października 2014

 Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie  informuje o możliwości przystąpienia do składania ofert w ramach zapytania o cenę na zadanie : „Likwidacja barier w zakresie poruszania się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie –Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy   Marszew”. Dokument do pobrania -

                                                             pobierz PDF.

Autor dokumentu Data utworzenia Data ostatniej zmiany
Elżbieta Kwiatek 06.10.2014 06.10.2014
Opublikował Data publikacji  
Maciej Fulczyński 06.10.2014  

 


Ogłoszenia

Z dniem 1 września 2009 roku swoją działalność rozpoczęła Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie. Uczęszcza do niej młodzież z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Szkoła oferuje kształcenie w zawodach: kucharz małej gastronomii, malarz – tapeciarz oraz tapicer. Placówka zapewnia realizację zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych lub zakładach pracy.

W bieżącym roku szkolnym trwa również nabór dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Działania te obejmują dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Polegać one będą na wielospecjalistycznym, kompleksowym i intensywnym działaniu, mającym na celu zarówno stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego czy zagrożonego niepełnosprawnością, jak i wsparcie oraz pomoc dla rodziców i jego rodziny.

Ogłoszenie z dnia: 01.08.2011 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko intendent w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Marszewie.

Ogłoszenie z dnia: 01.08.2011 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko opiekuna nocnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Marszewie.

Ogłoszenie z dnia: 01.08.2011 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Marszewie.

Ogłoszenie z dnia: 01.08.2011 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Marszewie.

Ogłoszenie z dnia: 01.08.2011 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Marszewie.

Ogłoszenie z dnia: 10.12.2010 r.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE OGŁASZA NABÓR
na stanowisko opiekuna nocnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Resocjalizacyjno-Rewalidacyjnym) dla chłopców z upośledzeniem w stopniu lekkim w wymiarze pełnego etatu

Ogłoszenie z dnia: 10.12.2010 r.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE OGŁASZA NABÓR
na stanowisko intendenta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Resocjalizacyjno-Rewalidacyjnym) dla chłopców z upośledzeniem w stopniu lekkim w wymiarze pełnego etatu

Ogłoszenie z dnia: 10.12.2010 r.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE OGŁASZA NABÓR
na stanowisko pracownika socjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Resocjalizacyjno-Rewalidacyjnym) dla chłopców z upośledzeniem w stopniu lekkim w wymiarze pełnego etatu

Ogłoszenie z dnia: 10.12.2010 r.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE OGŁASZA NABÓR
na stanowisko psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Resocjalizacyjno-Rewalidacyjnym) dla chłopców z upośledzeniem w stopniu lekkim w wymiarze pełnego etatu

Ogłoszenie z dnia: 17.06.2011 r.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE OGŁASZA NABÓR
na stanowisko wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Resocjalizacyjno-Rewalidacyjnym) dla chłopców z upośledzeniem w stopniu lekkim w wymiarze pełnego etatu – 1/1

Autor dokumentu Data utworzenia Data ostatniej zmiany
Elżbieta Kwiatek 01.10.2009 14.09.2012
Opublikował Data publikacji  
Maciej Fulczyński 01.10.2009