Kryteria przyjęć kandydatów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Zespół Placówek Specjalnych jest instytucją o zasięgu powiatowym.
Specyficzny charakter szkoły specjalnej polega na tym, iż w ciągu całego roku szkolnego może zostać przyjęty nowy uczeń.
Do Zespołu Placówek Specjalnych uczęszczają dzieci i młodzież niepełnosprawne  intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Statut szkoły specjalnej zakłada nauczanie i wychowanie, mające na celu wszechstronny rozwój i rewalidację społeczną uczniów oraz wychowanie na świadomych i twórczych obywateli w stopniu dla nich dostępnym, ze względu na rodzaj i stopień upośledzenia, za pomocą specjalnych metod oraz przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna diagnozuje uczniów mających trudności szkolne i wydaje (za zgodą rodziców) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice podejmują decyzję o przeniesieniu swojego dziecka do szkoły specjalnej.
Rodzice zainteresowani kontynuacją nauki przez ich dziecko w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie prosimy o pobranie wniosku znajdującego się poniżej.

 

Załaczniki do pobrania - rok szkolny 2019/2020:

 Regulamin rekrutacji do Szkoły branżowej na rok szk. 2020/2021

Załaczniki do pobrania - rok szkolny 2018/2019:

Wniosek o przyjęcie dziecka do ZPS w Pleszewie

Wniosek o przyjęcie dziecka do ZPS w Pleszewie

 

Wniosek o przyjęcie do Szkoły branżowej

Wniosek o przyjęcie do Szkoły branżowej

 

 Regulamin rekrutacji do Szkoły branżowej

 Regulamin rekrutacji do Szkoły branżowej

 

Autor dokumentu: Elżbieta Kwiatek

Data utworzenia: 15.05.2018

Data ostatniej zmiany: 12.05.2020

Opublikował: Alina Tanaś  

Data publikacji 12.05.2020.