Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 28. 11.

 

 

Autor dokumentu Data utworzenia Data ostatniej zmiany
Mateusz Ruda   28.11.2019      28.11.2019
Opublikował Data publikacji  
Alina Tanaś   28.11.2019  

 


                

 

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn.: Przygotowanie i dowóz posiłków w formie obiadów dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

 

Numer sprawy: ZPS.322.1.2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- Oświadczenie

Załącznik nr 4- Projekt umowy

Załącznik nr 5- Przykładowy menu

                  

 

 

Autor dokumentu Data utworzenia Data ostatniej zmiany
Mateusz Ruda   18.11.2019      18.11.2019
Opublikował Data publikacji  
Alina Tanaś   18.11.2019  

 


                Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

                Zbiorcze_zestawienie_ofert.doc

              Szacunkowa_wartość_zamówienia.jpg

 

 

Autor dokumentu Data utworzenia Data ostatniej zmiany
Elzbieta Kwiatek   30.11.2018      30.11.2018
Opublikował Data publikacji  
Maciej Fulczyński   30.11.2018  

 


 

Przygotowanie i dowóz posiłków w formie obiadów dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie oraz przygotowanie i dowóz posiłków w formie całodziennego wyżywienia dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie

 

Numer sprawy: ZPS.322.1.2018

 

                 1. Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

                 2. SIWZ_II.pdf

                 3. Formularz_Ofertowy.word

                 4. Załącznik_nr_8_do_SIWZ.pdf

 

Autor dokumentu Data utworzenia Data ostatniej zmiany
Elzbieta Kwiatek    13.11.2018      14.11.2018
Opublikował Data publikacji  
Maciej Fulczyński    14.11.2018