Informacja_o_wyborze_oferty.pdf


                Zbiorcze_zestawienie_ofert.doc

              Szacunkowa_wartość_zamówienia.jpg

 


 

Przygotowanie i dowóz posiłków w formie obiadów dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie oraz przygotowanie i dowóz posiłków w formie całodziennego wyżywienia dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie

 

Numer sprawy: ZPS.322.1.2018

 

                 1. Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

                 2. SIWZ_II.pdf

                 3. Formularz_Ofertowy.word

                 4. Załącznik_nr_8_do_SIWZ.pdf