10-lecie szkoły

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie jeszcze jako Zespół Szkół Specjalnych w 2011 roku obchodził 10 – lecie powstania. Ta okrągła rocznica oraz świętowany corocznie Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, były powodem mszy dziękczynnej odprawionej przez księdza kanonika Tadeusza Pietrzaka w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie oraz zorganizowania wspaniałej uroczystości, która miała miejsce 20 maja 2011r. w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość.”

Jubileusz uświetnili swoją obecnością przedstawiciele lokalnych władz, placówek oświatowych, uczniowie ze szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych i Zespołu Szkół Technicznych) - współpracująca z nami w ramach programu „Pomost przyjaźni”.

Święto rozpoczęła uroczysta akademia, w czasie której pani Elżbieta Kwiatek - dyrektor ZSS w Pleszewie - wraz z uczniami, wykorzystując środki audiowizualne przedstawiła historię placówki i jej rozwój w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Odzwierciedlał on wciąż rosnące i zmieniające się potrzeby społeczeństwa w zakresie kształcenia specjalnego. Prezentację dorobku szkoły uzupełniły występy artystyczne jej wychowanków. Publiczność obejrzała przygotowane przez dzieci i młodzież przedstawienie teatralne (nagrodzone I miejscem na X Jubileuszowym Przeglądzie Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA 2011 w Ostrowie Wielkopolskim). W program obchodów rocznicowych oraz Dnia Godności wpisany był również festyn, w ramach którego odbyły się zawody sportowe, przegląd twórczości artystycznej, poczęstunek i zabawa przy muzyce. Dodatkowymi atrakcjami były: loteria fantowa, kącik rysunkowy, dmuchany zamek oraz przejażdżki samochodami akumulatorowymi.

Uroczystość była okazją do zaprezentowania przez Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie najważniejszych dokonań, dynamiki swojego rozwoju, podkreślenia potrzeby integracji osób niepełnosprawnych z dziećmi i młodzieżą sprawną, zwrócenia uwagi na ich problemy, ale również podziękowania tym osobom i instytucjom, dzięki którym placówka może funkcjonować w takim kształcie, jaki obecnie prezentuje.

               

Z okazji 10-tej rocznicy powstania Zespołu Szkół Specjalnych na ręce Pani Dyrektor wpłynęły życzenia i gratulacje....