Imprezy międzyszkolne

 

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

   Nasza placówka co roku organizuje Dzień Godności. Impreza swym zasięgiem obejmuje południową Wielkopolskę. Celem tego przedsięwzięcia jest zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie ze społeczeństwem i obalenie mitów o niepełnosprawności. Dzień Godności jest organizowany we współpracy z Radą Rodziców oraz  Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość”. Uroczystość ta odbywa się w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, a przybywają na nią przedstawiciele władz lokalnych, uczniowie ze szkół i placówek kształcenia specjalnego, a także młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Gospodarczo  -Usługowych w Pleszewie współpracująca w ramach programu „Pomost Przyjaźni”. W program obchodów Dnia Godności wpisany jest  festyn, w ramach którego odbywają się zawody sportowe, przegląd twórczości artystycznej zaproszonych szkół i placówek, poczęstunek i zabawa przy muzyce. Dodatkowymi atrakcjami jest loteria fantowa, kącik rysunkowy, dmuchany zamek oraz przejażdżki samochodami akumulatorowymi. Święto to jest okazją, aby zaprezentować możliwości uczniów naszej placówki, a także zintegrować środowisko osób niepełnosprawnych z dziećmi i młodzieżą sprawną oraz dostarczyć wszystkim wiele radości.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną


Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.

   „Poezja bliższa dziecku” to hasło cyklicznie organizowanego tego konkursu recytatorskiego. Organizatorem imprezy są nauczyciele  humaniści. W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół specjalnych z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrzeszowa, Borzęciczek, Żerkowa, Pleszewa i Jarocina. Uczestnicy recytują wiersze znanych poetów m.in.  Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i Marii Konopnickiej. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci sztuką recytacji, kulturą słowa, zmotywowanie ich do czytania poezji oraz kształcenie wrażliwości na piękno języka polskiego i budzenie dla niego szacunku. W oczekiwaniu na werdykt, dzieci wraz z opiekunami zapraszani są na poczęstunek. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymują nagrody książkowe oraz dyplomy, a pozostali uczestnicy konkursu nagrody pocieszenia.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych specjalnych Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych specjalnych


Międzyszkolny Konkurs Piosenki Osób Niepełnosprawnych

   „Śpiewać każdy może” czy „ Piosenka jest dobra na wszystko” to hasła na stałe wpisanego konkursu piosenki w kalendarz imprez. Do udziału w tym konkursie zapraszamy szkoły z Jarocina, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Borzęciczek i Ostrzeszowa. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj integracja osób niepełnosprawnych z okolicznych szkół specjalnych. Wykonawcy prezentują przed jury swoje utwory, a po burzliwej debacie następuje ogłoszenie wyników. Na widowni zasiadają uczniowie naszej szkoły, którzy bawią się wyśmienicie podczas tego małego koncertu. Nagradzając wykonawców gromkimi brawami.

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Osób Niepełnosprawnych Międzyszkolny Konkurs Piosenki Osób Niepełnosprawnych


Turniej Kręglarski

   Nasza placówka organizuje także  i sportowe zawody w kręgle,  które odbywają się w obiekcie TKKF Platan w Pleszewie. W turnieju biorą udział drużyny z SOSW Borzęciczki, SOSW Kalisz, POW Kalisz, ZSS Jarocin,  ZSZ Pleszew oraz sekcja olimpiad specjalnych z Pleszewa. Uczestnicy rywalizują między sobą, dobrze się przy tym bawiąc.