Kalendarium

Kwiecień 2000 r.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych zwracają się z prośbą do Zarządu Powiatu w Pleszewskiego o utworzenie publicznej szkoły specjalnej. We wrześniu odbywa się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Pleszewskiego w sprawie szkolnictwa specjalnego. Na posiedzeniu obecny jest przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu – starszy wizytator Tadeusz Chojnacki oraz rodzice, których reprezentują p. Henryk Witek, p. Ryszard Hanczaruk i p. Czesław Dąbkiewicz. Rada Powiat Pleszewskiego wyraża wolę założenia z dniem 1 września 2001 roku Publicznej Szkoły Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z terenu powiatu pleszewskiego. Szkoły postanowiono zorganizować w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Pleszewie. Zadania organizacyjne związane z uruchomieniem szkół powierzono Zarządowi Powiatu, a pełnomocnikiem (ds. organizacji) został p. Jan Górski. Funkcję wicedyrektora powierzono p. Elżbiecie Kwiatek.

Sierpień 2001 r.

Trwają prace przy organizowaniu szkoły. Dyrektor zatrudnia grono pedagogiczne i innych pracowników szkoły. Trwa wyposażanie szkoły w najbardziej podstawowe sprzęty.

Wrzesień 2001 r.

Następuje oficjalne otwarcie szkoły, przecięcie wstęgi, poświęcenie klas  i …  nowa placówka zaczyna funkcjonować. Mamy Szkołę Podstawową Specjalną, Gimnazjum Specjalne i  swą działalność rozpoczyna także oddział zamiejscowy w Broniszewicach. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w oddziale zamiejscowym w Broniszewicach są mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Dominikanki.

Wrzesień 2002 r.

Po pierwszym roku pracy Szkoły Zarząd Powiatu w Pleszewie zdecydował o rozdzieleniu ZPOW i Szkoły Specjalnej. Szkoła Specjalna w Pleszewie zaczęła działać samodzielnie, jako Zespół Szkół Specjalnych. Żegnamy p. dyrektora Jana Górskiego, który po wielu latach wytężonej pracy udaje się na zasłużony odpoczynek. Dyrektorem ZSS w Pleszewie zostaje p. Elżbieta Kwiatek. Na oddziale dziecięcym Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Zespół Szkół Specjalnych prowadzi zajęcia opiekuńczo -  wychowawcze dla dzieci w wieku szkolnym począwszy od I klasy szkoły podstawowej, aż do III klasy gimnazjum terminalnie hospitalizowanych.

Styczeń 2005 r.

Rozkazem komendantki Hufca Pleszew przy naszej Szkole została powołana „18 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku”.

Wrzesień 2005 r.

Swą działalność w Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie rozpoczyna Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Październik 2006 r.

Trwa remont naszej Szkoły. Duże przedsięwzięcie. Czas trudny. Przetrwaliśmy. I…. teraz możemy się uczyć w pięknych, jasnych i czystych klasach. Jest przyjemnie i miło.

Luty 2008 r.

Przy Szkole zaczyna działać Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” oraz oddział zamiejscowy w Marszewie, w którym odbywają się zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia zintegrowanego.

Wrzesień 2009 r.

Swą działalność rozpoczyna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3. Jako szkoła ponadgimnazjalna umożliwia ona kontynuację nauki w Pleszewie absolwentom naszego gimnazjum oraz wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka  - nowe zadanie w polskim systemie oświaty.

Wrzesień 2011 r.

Działalność rozpoczyna Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Marszewie, który wchodzi w skład naszej placówki, która zmienia nazwę na Zespół Placówek Specjalnych.