Kółko artystyczne dla uczniów klas przysposabiających do pracy

Zajęcia kółka artystycznego odbywają się dwa razy w tygodniu.
Uczestniczą w nich uczniowie Klas Przysposabiających do Pracy.
Głównym celem zajęć jest m.in. rozwijanie twórczej inicjatywy ucznia, jego pomysłowości, a przede wszystkim, wiary we własne siły.
Zajęcia prowadzą nauczyciele:  I.Pasak,  A.Witek - Pilarska

Kółko artystyczne dla uczniów klas przysposabiających do pracy Kółko artystyczne dla uczniów klas przysposabiających do pracy Kółko artystyczne dla uczniów klas przysposabiających do pracy