Kółko przyrodniczo - ekologiczne

   Kółko przyrodniczo- ekologiczne działa  od września 2009 roku. Jego opiekunami są pani mgr Katarzyna Jakóbczak i pani mgr Monika Dzierla-Wodecka. Uczestnicy zajęć to uczniowie z zespołów edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy z zainteresowaniem poznają  tajniki otaczającej przyrody. Działania koła przyczyniają się do kształtowania proekologicznych postaw  i nawyków w szczególności zaangażowania uczniów w aktywne formy ochrony przyrody we własnym środowisku. Uczniowie zdobywają i doskonalą umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych, tworząc więzi z regionem – „ małą ojczyzną”.
Pasjonaci kółka angażują się w organizowane przez inne placówki akcje i przedsięwzięcia oraz konkursy,  odnosząc sukcesy.
Ponadto zespół  wydaje:

  • komputerową gazetkę przyrodniczo-ekologiczną „S.O.S. dla przyrody”.
  • gazetkę ścienną „S.O.S. dla przyrody”.

Kółko przyrodniczo - ekologiczne Kółko przyrodniczo - ekologiczne