Kółko fotograficzne "OBIEKTYW"

Szkolne kółko fotograficzne „Obiektyw” rozpoczęło swą działalność we wrześniu 2009 roku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Opiekunem kółka jest pani Kamila Hryszko. W zajęciach uczestniczą uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. SKF stwarza okazję do nabycia umiejętności obsługi aparatu cyfrowego oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.

Kółko fotograficzne "OBIEKTYW" Kółko fotograficzne "OBIEKTYW"