Gazetka "To i Owo"

W pracach redakcji szkolnej gazetki "To i Owo" biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych. Opiekę nad zespołem redakcyjnym sprawuje p. Magdalena Szymaniak. Szatę graficzną pisma pomagają opracować uczniowie należący do kółka informatycznego. Główne tematy poruszane na łamach "To i Owo" to informacje z najważniejszych wydarzeń szkolnych, ciekawostki oraz rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów – muzyka, film, sport. Autorami tekstów w dużej mierze starają się być sami uczniowie. Gazetka szkolna jest udostępniana nieodpłatnie. Uczniowie, ich rodzice oraz inne osoby odwiedzające naszą szkołę mogą na bieżąco zapoznać się z wybranymi stronami "To i Owo" na specjalnej gazetce ściennej znajdującej się na szkolnym korytarzu.

   Dzięki pracy w zespole redakcyjnym uczniowie kształcą sprawność językową, uczą się precyzji w wyrażaniu własnej opinii, doskonalą umiejętności w zakresie redagowania różnych form wypowiedzi (informacja, sprawozdanie, recenzja), rozwijają wrażliwość  i wyobraźnię. Spotkania redakcyjne wymagają wspólnego rozwiązywania problemów, twórczego działania w grupie i przyczyniają się do rozbudzania dociekliwości intelektualnej. Redagowanie pisma sprzyja rozwijaniu takich cech, jak odpowiedzialność, wytrwałość
i systematyczność.