Kółko geograficzne

   Koło geograficzne to forma zajęć pozalekcyjnych.  Tematyka programu koła skłania uczestników do poszukiwania twórczych rozwiązań. Uczniowie uczestniczący w zajęciach korzystają z różnych źródeł wiedzy, zdobywają nowe doświadczenia, stają się twórczy, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania oraz przygotowują się do konkursów geograficznych. Program kierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i szkoły zawodowej, a także dla uczniów szkoły podstawowej i zespołów edukacyjnych, dla wszystkich zainteresowanych geografią, dążących do poszerzania swoich horyzontów i wiedzy. Ma on na celu zaspokojenie naturalnej ciekawości uczniów.

Kółko geograficzne Kółko geograficzne Kółko geograficzne Kółko geograficzne