Kółko informatyczne

Na zajęciach kółka informatycznego uczniowie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności  nabyte na lekcjach informatyki. Doskonalą umiejętności z zakresu edytora tekstu (Word) i grafiki (Paint). Dzięki swobodnemu dostępowi do Internetu mogą nauczyć się pracy z nim. Oprócz nauki jest również czas na gry i zabawy z komputerem. Członkowie kółka przygotowują również szatę graficzną gazetki szkolnej „To i Owo”. Na zajęciach uczniowie przygotowują sie również do międzyszkolnego konkursu informatycznego.