Kółko języka niemieckiego

   Kółko języka niemieckiego jest przeznaczone dla uczniów, przejawiających szczególne zainteresowanie tym językiem. Ma ono na celu stworzenie uczniom szansy poznania wartości wielokulturowych, rozbudzenie zainteresowania językiem obcym.Kółko wypełnienia powyższe założenia poprzez przekazanie wiedzy o Niemczech: kulturze, tradycji, historii, a także przygotowuje uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Zawarte w programie zajęć treści są dobrane tak, aby zainteresować uczniów, otworzyć ich na świat i uczyć tolerancji w zjednoczonej Europie. Program koła języka niemieckiego zakłada wyposażenie ucznia nie tylko w wiedzę, ale również przekazanie mu narzędzi potrzebnych do jej zdobywania.

Prowadząca zajęcia: Izabela Żarnowska