Klub Młodego Europejczyka

   W październiku 2008r. w naszej szkole został powołany Klub Młodego Europejczyka. Członkami klubu jest cała społeczność uczniowska. Głównymi celami programu pracy klubu jest zapoznanie uczniów z wiedzą na temat Unii Europejskiej, upowszechnianie wiedzy o tradycjach i kulturze innych narodów. Pogłębianie wiedzy na temat kraju, w którym mieszkają. Rozwijanie umiejętności zdobywania, segregowania i opracowywania zdobytych   informacji, a także uczenie wzajemnej tolerancji.

Klub Młodego Europejczyka Klub Młodego Europejczyka Klub Młodego Europejczyka Klub Młodego Europejczyka Klub Młodego Europejczyka Klub Młodego Europejczyka