Kółko matematyczne

W zajęciach kółka matematycznego biorą udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Spotkania odbywają się raz w tygodniu dla każdego typu szkoły. Celem zajęć jest rozbudzenie u uczniów zainteresowań matematycznych, przygotowanie ich do konkursów matematycznych (szkolnego i międzyszkolnego) oraz do konkursu warcabowego. Podczas spotkań nauczyciel stosuje wiele gier i zabaw edukacyjnych, dostosowanych do tematu, wieku i możliwości uczniów. Praca z uczniami prowadzona jest za pomocą aktywnych metod nauczania, jak na przykład: gry dydaktyczne, burza mózgów, linia czasu, rebusy i krzyżówki.