Kółko muzyczne

   Główną ideą programu kółka muzycznego jest przygotowywanie oprawy muzycznej uroczystości szkolnych oraz realizowanie programu wspierania uzdolnień muzycznych. Zajęcia te umożliwiają uczniom rozwój predyspozycji muzycznych. Poprzez oddziaływanie muzyki na wszystkie zmysły człowieka może ona sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi, a w szczególności wspierać rozwój dzieci niepełnosprawnych.

   Zajęcia muzyczne cieszą się zainteresowaniem we wszystkich grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ze względu na wrodzoną każdemu człowiekowi w mniejszym lub większym stopniu potrzebę wrażeń estetycznych i kreatywnej działalności. Zajęcia dodatkowe zacieśniają podczas wspólnego działania więzi społeczne w grupie.

Pan Maciej Lipiński...

 

... i jego ekipa!

 

  

 

 

 


i archiwum