Kółko plastyczne

Kółko plastyczne „Mały artysta”  realizuje następujące cele:

  • odkrywanie własnych możliwości twórczych i kształtowanie twórczej postawy
  • wspieranie aktywności plastycznej poprzez wyposażenie dzieci w różne środki wyrazu
  • rozwijanie wrażliwości na barwę
  • zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi
  • uwrażliwienie dzieci na piękno poprzez kontakt z przyrodą
  • przygotowanie dziecka do roli przyszłego odbiorcy sztuki i świadomego uczestnika życia kulturalnego.

 Podczas cotygodniowych spotkań dzieci tworzą różnokolorowe prace samodzielnie lub z pomocą. W trakcie zajęć dzieci mają do wyboru różne techniki wykonania swojej pracy co uatrakcyjnia zajęcia. Powstające prace są podyktowane potrzebą chwili dziecka poczynionymi obserwacjami, przeżyciami zewnętrznymi.

Kółko plastyczne Kółko Plastyczne