Samorząd uczniowski

   W Zespole Placówek Specjalnych działa Samorząd Uczniowski. Osoby, które należą do jego Zarządu są podporą wszelkich apeli i imprez szkolnych. Podejmują wiele działań, które ubarwiają codzienną naukę ich szkolnych kolegów i koleżanek.
Oprócz działalności typowo rozrywkowej potrafią włączyć się w akcje o charakterze charytatywnym (zbiórka odzieży dla potrzebujących uczniów, Góra Grosza, WOŚP).