Kółko taneczne

Zajęcia kółka tanecznego prowadzą Monika Balcerek-Karolewska i Sylwia Kajdaniak. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczestniczą w nim dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem zajęc jest wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów i zaspokojenie ich naturalnej potrzeby ruchu. Zajęcia rozwijają estetykę poruszania się w tańcu, kształtują psychomotorykę oraz umiejętnośc współpracy w zespole. Metody stosowane w czasie zajęc oparte są na obserwacji (pokazie, prezentacji), słuchaniu (instruktażu słownym). Korzysta się z metody syntetycznej (nauczaniu całościowym zestawów mniejszych elementów tanecznych) i analitycznej (nauczaniu określonych całości muzyczno-ruchowych fragmentarycznie).

Kółko taneczne