Kóło teatralne „Pinokio”

  • Kierownictwo literackie, choreografia, scenografia: Renata Baszyńska- Majchrzak
  • Kostiumy i scenografia: Katarzyna Kaczmarek, Monika Dzierla-Wodecka
  • Opracowanie muzyczne: Maciej Lipiński

Zespół teatralny „Pinokio” to uczniowie klas szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu przysposabiającego do pracy oraz uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego współpracujący na scenie z nauczycielami. Uczestnicy zespołu tak jak drewniany „Pinokio” pokonują swoje ograniczenia, doskonaląc się i realizując w ruchu scenicznym. Nasz teatr to teatr koncepcyjny, bez słów, a nasi aktorzy uczą się przeżywać i uzewnętrzniać swoje emocje poprzez taniec, ruch, mimikę i gesty. Ideą naszego teatru jest przedstawianie blasków i cieni ludzkiego życia, jego braków i doskonałości, przy czym jest to jego afirmacja. O tym świadczą nasze przedstawienia: zeszłoroczna „Przemiana” i tegoroczny „Wybór”. Za „Przemianę” na IV Przeglądzie Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Maska 2011” zostaliśmy laureatami I miejsca. Warto podkreślić fakt, iż statuetkę wręczył nam znany aktor Tomasz Kot. 

Na tym samym festiwalu w 2012 roku za inscenizację „Wyboru” otrzymaliśmy Grand Prix. W tym przedstawieniu znaczący był udział uczniów z MOW.

Wraz z innymi uczniami chętnie brali oni udział w kolejnych przedstawieniach naszej sztuki podczas obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, które miały miejsce dnia 18 maja 2012 r.

Nasz zespól może poszczycić się również udziałem w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wlkp., który odbywał się w dniach 17-20 maja, br. Przedstawienie sztuki pt. „Wybór” odbyło się w zabytkowej Nowej Synagodze. Podczas uroczystego ogłoszenia wyników przewodniczący jury Artur Dziurman przekazał nam dyplom I wyróżnienia. Otrzymaliśmy również nagrodę pieniężną.

Kolejną imprezą kulturalną, w której braliśmy udział były Warsztaty i Przegląd Przedstawień Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jarocinie. Tam nagrodzono nas gromkimi brawami. Imprezę uświetnili Sławomir Jenerowicz- półfinalista teleturnieju „Mam talent” oraz jeden z półfinalistów programu „X Factor”. Obydwoje pracują z młodzieżą niepełnosprawną.