Działalność ośrodka

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym może przebywać 36 wychowanków.
Ośrodek jest integralną częścią Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, dlatego umożliwia ukończenie:

  • Szkoły Podstawowej Specjalnej,
  • Gimnazjum Specjalnego,
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w zawodzie: kucharz, ślusarz lub mechanik pojazdów samochodowych.

W internacie funkcjonują 3 grupy wychowawcze. Każda z grup wychowawczych dysponuje:

  • 4- osobowymi pokojami mieszkalnymi dla wychowanków,
  • świetlicą, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, gry dydaktyczne itp.

Ponadto ośrodek dysponuje:

  • pracownią komputerową,
  • kuchnią do prowadzenia zajęć kulinarnych,
  • salą do zajęć rekreacyjnych.
  • siłownią i boiskiem sportowym