Zespół Placówek Specjalnych

w Pleszewie

Program rządowy Aktywna Tablica. Realizacja projektu: 2019-2021.

Program rządowy Aktywna Tablica. Realizacja projektu: 2019-2021

W latach 2019/2020 oraz 2020/2021 nasza szkoła uczestniczyła w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „Aktywna Tablica”. W ramach programu sale lekcyjne zostały wyposażone w monitory interaktywne oraz laptopy. Na szkolnego e-koordynatora projektu powołano p. Grażynę Szklarz.

Celem programu było rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, dzielenie się zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem.

Czytaj więcej...

„Żyj zdrowo na sportowo” - projekt edukacyjny

Żyj zdrowo na sportowo

„Żyj zdrowo na sportowo” to projekt edukacyjny, który był realizowany od 25 do 31maja 2021r. W ramach projektu uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, Zespoły Edukacyjne oraz klasy Przysposabiające do Pracy wykonywali zadania związane ze zdrowiem i sportem.

Czytaj więcej...

"Koszyczek wielkanocny"

Koszyczek wielkanocny

W dniach 8-29.03.2021r. dla uczniów ZPS w Pleszewie został przeprowadzony projekt edukacyjny pn. „Koszyczek wielkanocny”.

Celem projektu było :

  1. kultywowanie tradycji wielkanocnych,
  2. poznanie bądź przypomnienie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi,
  3. wdrażanie do zachowania tych zwyczajów,
  4. pobudzanie postaw kreatywnych w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy,
  5. stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery podczas zajęć w grupach.

Czytaj więcej...