Dzień Kucharza

22.05.2019r. podczas Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który objął swym zasięgiem południową Wielkopolskę, zorganizowaliśmy „Dzień Kucharza”. Podczas uroczystości zaprezentowaliśmy projekt Erasmus+ „Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski”. Przybyli gościemogli obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą realizowanego projektu.Uczniowie uczący się w zawodzie kucharz przygotowali wystawę z odbytych w Niemczechstaży w ramach projektu. Odwiedzający mogli zobaczyć zdjęcia z podróży i pobytu w Niemczech, opracowany przez uczniówsłownik zawodowy, zapoznać się z tematyką projektu i wymienić doświadczenia. Ponadto dla wszystkich gości uczniowie przygotowali poczęstunek.

   

 


Erasmus+ dla uczniów ZPS w Schkeuditz koło Lipska

W dniach od 17.03.2019 do 30.03.2019 uczniowie ZPS w Pleszewie mieli po raz drugi możliwość udziału w projekcie w ramach programu Erasmus + pt. "Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski". Był to drugi wyjazd grupy uczniów pracujących w zawodzie kucharz. Pierwsza tura odbyła się w październiku 2018. Uczniowie pracowali w niemieckich zakładach gastronomicznych na terenie Lipska oraz miejscowości Schkeuditz. Wyjazd dał praktykantom możliwość poszerzania kompetencji językowych poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami i mieszkańcami. Oprócz praktyk gastronomicznych, do obowiązków należało także prowadzenie niemieckiej dokumentacji biurowej przy pomocy pracowników. W czasie wolnym organizatorzy, firma Vitalis mbH, zorganizowała wycieczkę do Drezna oraz zwiedzanie Lipska. Uczniowie na koniec praktyk otrzymali certyfikaty. Koordynatorem projektu jest p. Magdalena Wielkopolska.

   


Uczniowie ZPS na stażu europejskim

W dniach od 14.10.2018 do 27.10.2018 uczniowie ZPS w Pleszewie brali udział w kolejnym projekcie w ramach programu Erasmus + pt. "Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski". Podczas dwutygodniowych praktyk w Lipsku uczniowie polepszyli umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego, przede wszystkim uwzględniając naukę języka zawodowego, poprzez aktywny kontakt z pracownikami niemieckich zakładów gastronomicznych, obsługę maszyn i urządzeń niemieckich, a także prowadzenie niemieckiej dokumentacji biurowej przy pomocy pracowników. Zdobyli doświadczenia w zakresie nauki zawodu kucharz w dużych zakładach gastronomicznych. Ponadto uczniowie zwiedzili Lipsk, oraz uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Berlina i poznali najważniejsze aspekty kulturalne i zabytkowe stolicy Niemiec. Poprzez udział w projekcie chcemy dać naszym uczniom jak największe szanse na starcie po ukończeniu szkoły na podjęcie pracy w zawodzie, a staż europejski jest dla nich jedyną szansą zdobycia praktyki zawodowej w profesjonalnym przedsiębiorstwie. Inicjatorką projektu jest Pani Izabela Ciszewska, nauczyciel języka niemieckiego.

    

    


Wiedza o Niemczech

W ramach projektu uczniowie poznali położenie geograficzne Niemiec, państwa sąsiednie, symbole narodowe: flagę i godło Niemiec. Usłyszeli wiele ciekawostek na temat zwyczajów panujących u naszych zachodnich sąsiadów, dowiedzieli się ile rodzajów chleba i kiełbasy mają Niemcy oraz jakiej marki najwięcej taksówek jeździ po Niemczech. Na podsumowanie wykonali flagę Niemiec. Zajęcia Prowadziła Pani Kasia Boruszczak.

   


Przygotowanie kulturowe

Zajęcia w wymiarze dwóch godzin obejmowały tematykę związaną z historią Niemiec i najważniejszych zabytków historycznych. Uczniowie wykonali plakat, na którym umieścili własnoręcznie wykonaną mapę i flagę oraz wyszukane w internecie najważniejsze informacje związane z tym państwem. Zajęcia prowadziła Pani Beata Kinas.

      


Zajęcia językowe

W ramach projektu Erasmus + + Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski” odbyły się zajęcia z panią Magdaleną Wielkopolską, podczas których uczniowie zgłębiali tajniki języka zawodowego, uczyli się nazw różnych produktów spożywczych, słownictwa związanego z wyposażeniem w kuchni jak również formowania zdań i wypowiedzi związanej z pracą w kuchni.

     


Zajęcia z psychologiem

W ramach projektu Erasmus + + Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski” odbyły się zajęcia z panią psycholog Aliną Walendowską , podczas których zostały omówione tematy dotyczące radzenia sobie z sytuacja trudną, zachowania w sytuacjach stresowych, współpracy w grupie były przeprowadzone w formie zabaw. Po każdym z tematów uczniowie uzyskali wyjaśnienie, z jakim problemem mieli do czynienia, jak może być to przeniesione do prawdziwych sytuacji mogących zdarzyć się w pracy, jak należy się wtedy zachować itp.

1. nie boje się zmian, potrafię odnaleźć się w każdej sytuacji

2. potrafię radzić sobie ze stresem

3. kieruję grupą ludzi w pracy

4. praca z presją czasową

5. praca w nowych warunkach

     


                 Program Erasmus +   2018 - 2020

Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

 

Tytuł: Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski

Czas trwania projektu: 01.09.2018-31.01.2020

Partner: Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz

Koordynator: Izabela Ciszewska- nauczyciel języka niemieckiego

Uczestnicy: Młodzież klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (zawód kucharz) oraz młodzież 1 i 2 klasy Branżowej Szkoły I Stopnia (zawód kucharz) będącej kontynuacją ZSZ , w sumie będzie brało udział w stażu zagranicznym 14 uczniów i 2 opiekunów.

Zagraniczne doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników danego programu, jak i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywanie przyszłego zawodu. Wyjazdy odbędą się w październiku 2018 ( 2 tygodnie) i w marcu 2019 (2 tygodnie). Łącznie staż będzie trwał 4 tygodnie i będą dwie grupy wyjazdowe. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli. Pozwoli również uatrakcyjnić ofertę edukacyjną naszej placówki. Udział w tym projekcie jest też szansą polepszenia umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego, przede wszystkim uwzględniając naukę języka zawodowego, poprzez aktywny kontakt z pracownikami niemieckich zakładów gastronomicznych, obsługę maszyn i urządzeń niemieckich, a także prowadzenie niemieckiej dokumentacji biurowej przy pomocy pracowników. Europejski staż zawodowy zmotywuje ich do efektywniejszej nauki do egzaminów zawodowych. Głównym celem naszego projektu jest umożliwienie naszym uczniom zdobycia doświadczenia w zakresie nauki zawodu kucharz w dużych zakładach gastronomicznych, polepszenie umiejętności językowych, otrzymanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej w Niemczech i dokumentu Europass-Mobility, który przyczyni się do zwiększenia szans naszych uczniów na rynku pracy.

 

                           Opis Programu Erasmus - WORD 

                     Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa - WORD