Program Erasmus +   2018 - 2020

Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

 

Tytuł: Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski

Czas trwania projektu: 01.09.2018-31.01.2020

Partner: Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz

Koordynator: Izabela Ciszewska- nauczyciel języka niemieckiego

Uczestnicy: Młodzież klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (zawód kucharz) oraz młodzież klasy I i II Branżowej Szkoły zawodowej Specjalnej (zawód kucharz) będącej kontynuacją ZSZ , w sumie będzie brało udział w stażu zagranicznym 14 uczniów i 2 opiekunów.

Zagraniczne doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników danego programu, jak i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywanie przyszłego zawodu. Wyjazdy odbędą się w październiku 2018 ( 2 tygodnie) i w marcu 2019 (2 tygodnie). Łącznie staż będzie trwał 4 tygodnie i będą dwie grupy wyjazdowe. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli. Pozwoli również uatrakcyjnić ofertę edukacyjną naszej placówki. Udział w tym projekcie jest też szansą polepszenia umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego, przede wszystkim uwzględniając naukę języka zawodowego, poprzez aktywny kontakt z pracownikami niemieckich zakładów gastronomicznych, obsługę maszyn i urządzeń niemieckich, a także prowadzenie niemieckiej dokumentacji biurowej przy pomocy pracowników. Europejski staż zawodowy zmotywuje ich do efektywniejszej nauki do egzaminów zawodowych. Głównym celem naszego projektu jest umożliwienie naszym uczniom zdobycia doświadczenia w zakresie nauki zawodu kucharz w dużych zakładach gastronomicznych, polepszenie umiejętności językowych, otrzymanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej w Niemczech i dokumentu Europass-Mobility, który przyczyni się do zwiększenia szans naszych uczniów na rynku pracy.

 

                           Opis Programu Erasmus - WORD 

                     Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa - WORD