Muzeum

    

   


 

Wizyta na cmentarzu

    


 

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Dnia 8 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczniowie uczcili to ważne wydarzenie kierując myśli i wspomnienia ku naszym dziadkom i pradziadkom, wspominając jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się wolna Polska. Cała społeczność uczniowska wyraziła hołd Naszym przodkom śpiewając w podniosłej atmosferze pieśni patriotyczne. (AT)

     


 

Turniej Piłki Nożnej

Dnia 06.11 reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w XV Niepodległościowym Turnieju Piłki Nożnej w Ostrowie Wlkp. Po zaciętej rywalizacji wywalczyliśmy 2 miejsce. Opiekunem naszych piłkarzy był Pan Sławomir Kasołka. (AT)

   


 

Występ aktorów z krakowskiego teatru

Dnia 04 listopada 2019 r. w Zespole Placówek Specjalnych odbył się występ aktorów z krakowskiego teatru. Uczniowie Zespołów Edukacyjnych oraz klas Przysposabiających do Pracy obejrzeli przedstawienie profilaktyczne „ Mówię "nie" wszystkiemu, co złe”. Spektakl ten miał na celu uświadomienie naszym uczniom kilku niechlubnych cech z jakimi często mamy do czynienia. Skarżenie, lenistwo, przechwalanie się i postawa egoistyczna to tylko niektóre z nich, jakie przewijały się w spektaklu. Aktorzy na przykładzie znanych wierszy między innymi Jana Brzechwy czy Juliana Tuwima, pokazali, jakie mogą być skutki nieprawidłowego postępowania oraz, że nie warto myśleć tylko o sobie. Dzieci nauczyły się prawidłowych postaw przy dobrej zabawie, a także dzięki temu, że same na chwilę mogły aktywnie uczestniczyć w spektaklu zamieniając się w aktorów i wystąpić przed swoimi kolegami i koleżankami. Na koniec aktorzy poprosili na scenę nasze panie nauczycielki, które wykonały piosenkę wspólnie z uczniami. Dziękujemy Pleszewskiemu Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość”, które dofinansowało bilety z odpisu 1% podatku. (AT)

      


 

WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI

Uczniowie z Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie zaangażowali się w ZBIÓRKĘ ELEKTROŚMIECI. W dniach od 23.09.2019r. do 18.10.2019r. dostarczali do placówki niepotrzebne komputery, monitory, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz baterie. Dzięki uczestnictwu w tej akcji uzyskamy pomoce dydaktyczne dla naszej placówki. Zbiórkę koordynował Pan Tomasz Gil. (AT)


 

Kąt widzenia zależy od kąta siedzenia

Siedzisz w klasie na wprost tablicy czy może z boku sali? Z każdego miejsca patrzysz na temat lekcji pod innym kątem. To jest właśnie geometria😊. Podczas tegorocznego Szkolnego Konkursu Matematycznego uczniowie szukali kątów w najbliższym otoczeniu, rozwiązywali zadania związane z kątami i oczywiście mierzyli kąty. Podsumowanie działań odbyło się 24 października – uczniowie obejrzeli film oraz odebrali dyplomy i nagrody. Spotkanie z matematyką przygotowali nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nad całością czuwała koordynator - p. Arleta Tyrra-Zając. (AT)

     


 

Śladami A. Mickiewicza oraz polskiego rocka

18 października uczniowie szkoły branżowej zwiedzili Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie. Poznali barwną biografię naszego wieszcza, obejrzeli pamiątki, a także poznali zapachy ziół w Ogródku Zosi. W drodze powrotnej zatrzymali się w Spichlerzu Polskiego Rocka, w niezwykle klimatycznym miejscu. Posłuchali muzyki, poznali historię jarocińskich festiwali, obejrzeli interaktywną wystawę. Wycieczkę zorganizowały panie: A.Tyrra-Zając, G. Szklarz i B.Kinas 🎸🎶📀 (AT)

 

    


 

Jesień zawitała do klas i na korytarz uczniów Zespołów Edukacyjnych.

  

   (AT)

 


 

"Pod kolorowym parasolem Jesieni"

Nagrody i dyplomy za udział w konkursie plastyczny zorganizowanym przez opiekunki Koła artystycznego Zespołów Edukacyjnych pod hasłem "Pod kolorowym parasolem Jesieni" dziś zostały rozdane. Cała społeczność szkoły miała możliwość podziwiania prac konkursowych, które zostały wyeksponowane na wystawie. Dziękujemy Pleszewskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość "za zakupienie nagród. (AT)

       


 

Wieści z kuchni

Owocowe wiatraczki i placek z jabłkami to dzieło naszych kucharzy z pierwszej klasy :) .............. Zapowiada się smakowicie :)

  (AT)

 


 

Wizyta w Jednostce Wojskowej Grom i Parlamencie

Dzięki posłowi na Sejm p. Piotrowi Kalecie uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie i Szkoły Podstawowej w Kucharach mieli niespotykaną okazję zwiedzić Jednostkę Wojskową GROM. Żołnierze opowiedzieli dzieciom historię powstania tej specjalnej jednostki, zaprezentowali sprzęt wojskowy, film o selekcji i szkoleniu kandydatów. Uczniowie przez chwilę mogli poczuć się jak prawdziwi komandosi. Jako młodzi cywile mieli okazję wpisać się do księgi pamiątkowej, gdyż to jedyna wycieczka szkolna w murach tej specjalnej jednostki. W programie wycieczki był również obiad w restauracji sejmowej, zwiedzanie Parlamentu, spacer po Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. A wszystko to było nagrodą dla uczniów, którzy zwyciężyli w konkursie patriotycznym. Zadowolone i pełne wrażeń, dzieci wróciły do domów z nadzieją na kolejny konkurs i wspólny wyjazd.(MS)

       

      (AT)

 


 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października po raz drugi w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym dniu wszyscy uczniowie szkoły mogli sprawdzić swoje umiejętności w zakresie tabliczki mnożenia. Poziomy były dostosowane do każdego ucznia i pozwalały wszystkim odnieść sukces i zdobyć medal „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Wielu nauczycieli również sprawdziło swoje umiejętności w tym zakresie i sprawiło im to wiele zadowolenia. Organizatorami tego dnia w naszej szkole były Panie: Beata Kinas, Sławomira Malinowska i Alina Tanaś.(AT)


 

 

Światowy Dzień Uśmiechu

4 października, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Uśmiechu. W żółtych koszulkach, z uśmiechem na twarzy, wprowadziliśmy wiele słońca w nieco pochmurny dzień. Po wykonaniu wspólnego zdjęcia, przedstawiciele naszej szkoły, pod opieką p. G. Szklarz oraz p. D. Masłowskiej, udali się do miasta, aby rozdać mieszkańcom słodkie upominki. Po krótkiej wizycie w Redakcji Gazety Pleszewskiej uczniowie wrócili do szkoły, by dzielić się uśmiechem z kolegami i koleżankami😊. (AT)

 

  

 


 

 

UWAGA!

Od 1 października 2019 roku można ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to ma być wsparciem, gdyż ze wzglądu na swój stan zdrowia, osoby te ponoszą zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną.

Świadczenie uzupełniające otrzyma osoba, jeśli:

1. ukończyła 18 lat

2. jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

3. nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo jest uprawniona do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł. Ponadto osoba ubiegająca się o takie świadczenie:

4. musi mieć miejsce zamieszkania w Polsce

5. musi mieć polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać. Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek. Można go złożyć w każdej placówce ZUS - u lub przesłać pocztą. Druk wniosku ESUN można pobrać ze strony www.zus.pl. Znaleźć go także można w salach obsługi klientów w placówkach ZUS.

Do wniosku o świadczenie uzupełniające trzeba dołączyć:

• orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo (jeśli mamy takie orzeczenie w dokumentacji emerytalno-rentowej – nie trzeba go dołączać).

• jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie, którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również:

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli nie masz orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz – jeśli posiadasz – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.: kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Jeśli posiadasz – dołącz także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wszelkie informacje i pytania o świadczenie oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać we wszystkich placówkach ZUS - u, w salach obsługi klientów (w godzinach otwarcia sal), w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00 a także pod adresem cot@zus.pl. (AT)


 

 

Sprzątanie Świata

 

27 września odbyło się Sprzątanie Świata pod hasłem " Śmieci mniej ziemi lżej".

Jest to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie we wrześniu.

Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.

Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. W akcji tej uczestniczyli wszyscy uczniowie ZPS w Pleszewie pod opieką nauczycieli.

Za organizację dnia odpowiedzialny był Sławomir Kasołka😆 (AT)

 

 


 

 

Spotkanie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie

 

25 września w ramach doradztwa zawodowego odbyło się w naszej szkole spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną z Czermina. Panowie strażacy opowiedzieli na czym polega ich zawód i jaka to trudna i odpowiedzialna praca.Uczniowie mieli wiele pytań, na które strażacy chętnie i wyczerpująco odpowiadali. Na koniec wykładu młodzież została zaproszona do obejrzenia wozu strażackiego, sprzętu potrzebnego w różnego rodzaju sytuacjach. Dużym zainteresowaniem cieszył się strój ochronny potrzebny w akcjach likwidowania kokonów szerszeni i os oraz sprzęt do rozcinania aut podczas wypadków.

Spotkanie zorganizowała Pani Karolina Janiszewska.(AT)

 


 

 

Wycieczka do Dobrzycy

 

W środę 25 września uczniowie klas Zespołów Edukacyjnych oraz klas Przysposabiających do Pracy wraz z wychowawcami udali się na wycieczkę do Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Podczas zwiedzania Muzeum uczestnicy przeszli po pałacowych salach, dowiedzieli się jakie funkcje pełniły dawniej poszczególne komnaty, co się w nich znajdowało, a także co się zmieniło na przestrzeni lat.

Pani Przewodnik pomogła uczniom odkryć nieznane przejścia, nieistniejące drzwi, opowiadając przy tym w ciekawy sposób o poszczególnych komnatach.

Po zwiedzeniu Muzeum przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia, następnie cała grupa udała się do parku, gdzie czekało rozpalone ognisko.

Każdy uczeń usmażył sobie kiełbaskę, przy okazji mógł ugrzać się przy ogniu. Na koniec uczestnicy wycieczki udali się na spacer po przepięknym parku, podziwiali przyrodę, odwiedzili zagrodę ptaków.

Dziękujemy Dyrektorowi Muzeum Ziemiaństwa oraz pracownikom Muzeum za wspaniałą podróż po Pałacowych Salach.

Dziękujemy również Pleszewskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” za dofinansowanie przejazdu autokarem.(AT)


 

 

RUCH JEST ZDROWY DLA CIAŁA I DLA GŁOWY

 

Od 2 września 2019r. do 29 listopada 2019 roku

Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość”

przy współpracy z

Zespołem Placówek Specjalnych

realizuje projekt pt. „Ruch jest zdrowy dla ciała i dla głowy”.

Zadanie publiczne: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Prowadzenie rehabilitacji

osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek jest możliwa, ponieważ projekt

realizowany jest w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

osób z niepełnosprawnością

ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

będących w 2019 roku w dyspozycji

Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Uczestnikami projektu będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną , podopieczni

Stowarzyszenia uczniowie i uczestnicy zajęć w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Celem projektu jest przygotowanie podopiecznych organizacji, uczniów ZPS w Pleszewie

do aktywnego życia w naturalnym środowisku i przyczynić się do zapewnienia potrzebnego im wsparcia od wczesnego dzieciństwa.

Powyższy cel będzie realizowany podczas:

- zajęć z kinezjologii rozwojowej prof. V. Vojty dla dzieci z zaburzeniami ruchu,

- zajęć ruchowych w wodzie,

- zajęć z hipoterapii,

- zajęć z Integracji Sensorycznej,

- zajęć metodą Alfreda Tomatisa,

- zajęć metodą EEG Biofeedback,

-zajęć z grafomotoryki,

- zajęć z surdopedagogiki. (AT)


 

 

Cztery pory roku w Dąbrowach Taczanowskich

 

Dziś tj.17 września na zaproszenie Nadleśnictwa Taczanów, uczniowie z klasy III PP uczestniczyli w trzecim spotkaniu z cyklu "Cztery pory roku w Dąbrowach Taczanowskich".

Podczas spotkania mogliśmy się m.in. dowiedzieć:

- jak wygląda las jesienią?

-co to jest rykowisko i jakie odgłosy wydają leśne zwierzęta?

- czym się różni szkółka leśna i plantacja od lasu?

Organizatorzy oprócz uczty dla duszy, nie zapomnieli o uczcie dla ciała, na zakończenie wszystkich zaproszono na kiełbaskę z grilla :)

Bardzo dziękujemy paniom i panom leśnikom za wspaniałą lekcję przyrody oraz za życzliwe przyjęcie.(ML)


 

 

Wizyta Kasi i Alana w Parlamencie

 

11 września 2019r. Katarzyna Wasiewicz z klasy I Br. i Alan Zimny z VIII klasy wraz z p. Magdą Szymaniak udali się do Parlamentu na zaproszenie pana Piotra Kalety posła Prawa i Sprawiedliwości z okręgu kaliskiego i leszczyńskiego. W drodze do Warszawy towarzyszyli uczniom: radny Powiatu Pleszewskiego p. Andrzej Biesiada oraz p. Michał Balcer radny Gminy Gołuchów. Dzieci miały okazję przyglądać się obradom Sejmu, zwiedzić budynek, spotkać przedstawicieli z innych ugrupowań. Pan poseł Piotr Kaleta osobiście oprowadzał uczniów po Parlamencie. W czasie oczekiwania na radnych, którzy udali się na parking po pojazd, Kasia i Alan wraz z p. Magdą odbyli prywatną wycieczkę z panem Posłem po terenach Parlamentu i mogli zobaczyć miejsca, gdzie nie mają wstępu zwykli zwiedzający. I tak pan Poseł zaprowadził ich m.in. na dziedziniec, gdzie znajduje się m.in. Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, do Kaplicy pw. Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła, gdzie codziennie rano odbywają się msze święte dla posłów i senatorów biorących udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu. największą atrakcją okazała się wizyta w Domu Poselskim, w sklepie, w restauracji, gdzie parlamentarzyści jedzą posiłki, pan Poseł opowiedział dzieciom o kuluarach pracy parlamentarzystów, przedstawił pracowników Domu Poselskiego, którzy pomagają im w organizacji codziennego życia na terenie Parlamentu, a także organizacji przyjazdów i odjazdów po posiedzeniach Sejmu. Zwiedzanie trwało, aż do godzin wieczornych. Na koniec pan Poseł zaprosił Kasię i Alana na kolejną wizytę wraz z innymi uczniami z naszej placówki. Wyjazd już wkrótce, ale najpierw konkurs. Więcej informacji poda p. Magda Szymaniak. (MS)


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

2 września w murach naszej szkoły znów słychać było radosny gwar. Punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Podczas części artystycznej uczniowie żegnali wakacyjne chwile i witali czas nauki. Młodzież pamiętała również o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na koniec głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Kwiatek, która wszystkich przywitała i życzyła uczniom samych sukcesów w nowym roku szkolnym. (ML)